حضور تخصصی گروه سرمایه گذاری مسکن در پانلهای تخصصی رویداد فناورانه صنعت ساختمان

حضور تخصصی گروه سرمایه گذاری مسکن در پانلهای تخصصی رویداد فناورانه صنعت ساختمان
برگزارکنندگان این رویداد، ستاد وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت مسکن و ساختمان، معاونت معماری و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی و شرکت بازآفرینی شهری ایران بودند.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی- شهریور1401

 

در بعدازظهر این رویداد، دو پانل تخصصی "اقتصاد مسکن، کاهش هزینه ها وروشهای تامین مالی" با حضور آقای مهندس صفایی، مدیر طرح و برنامه و "صرفه جویی در مصرف انرژی" با حضورخانم مهندس یگانه، مدیر تحقیق وتوسعه گروه برگزار گردید و در آن پانلها، ضمن همراهی با سایر متخصصین از نهادهای وزارت راه، مسکن و شهرسازی،وزارت نیرو و شرکتهای مطرح در آن حوزه، خلاصه ای از دستاوردهای تخصصی شرکت سرمایه گذاری مسکن در بخش اقتصادی، مسایل وپتانسیل های رشد و افزایش بهره وری، استراتژی های مرتبط با حوزه فناورانه صنعت ساختمان، پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB) و روشهای نوین تامین مالی ارایه گردید و درپایان با پرسش و پاسخ های حاضرین همایش به پایان رسید.

نخستین رویداد فناوری 1

نخستین رویداد فناوری 2

۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۳۸
اشتراک در