مدیریت دانش

          ورود به سامانه          

مدیریت دانش در گروه سرمایه گذاری مسکن با چشم انداز راهبری و هدایت فرآیندهای مدیریت دانش در ابعاد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات پیاده‌سازی شده است. اهداف پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش عبارتند از:

 • ساماندهی دانش‌های تولید شده (اعم از تجارب، نکات فنی و مدیریتی، دانش های اقتباسی) حین فرآیندها و پروژه‌های کاری شامل جمع‌آوری، ارزیابی، دسته‌بندی و بازیابی آنها توسط نرم‌افزاری جامع مدیریت دانش در جهت تولید بانک دانش
 • شناسایی فیلدهای دانشی و اندازه گیری دانش تولید شده در هر فیلد توسط نرم افزاری جامع مدیریت دانش
 • تلاش برای جلوگیری از انجام دوباره‌کاری‌ها و اتلاف سرمایه‌های فکری و مادی
 • جاری‌سازی سؤالات دانشی در نرم‌افزار مدیریت دانش به منظور دسترسی مناسب‌ترین فرد برای پاسخگویی، در سریع‌ترین زمان
 • استفاده از نخبگان و خبرگان سازمانی برای تبادل نظر و تولید دانش مورد نیاز
  بهبود و مکانیزه کردن نظام پاداش‌دهی مالی و معنوی دانشی
 • اعطای دانش مناسب در زمان مناسب به فرد مناسب
 • جلوگیری از خرید دانش موجود و تکراری از داخل و خارج سازمان
 • جلوگیری از خروج دانش و تجربه افراد بعد از بازنشستگی یا خروج از سازمان و حداقل نمودن خلأ حاصل از آن
 • اعتباردهی و ارزیابی دانش مورد استفاده در کارها و بهبود و به‌روزرسانی دانش در سازمان
 • حداکثرسازی استفاده از دانش در بازه عمر مفید آن
 • عدم اتلاف سرمایه‌های دانشی با بازنشسته شدن و یا خروج کارکنان از کار
 • زمینه‌سازی برای تداوم فعالیت‌های مدیریت دانش در سازمان با شکل‌دهی تیم مدیریت دانش و مهندسان دانش
 • زمینه‌سازی برای ایجاد یک ساختار مستند‌سازی دستورالعمل‌ها

معماری چهارچوب مدیریت دانش مجمعه سرمایه‌گذاری مسکن به شکل زیر است.

 

مدیریت دانش فرایند