تامین‌کننده فناوری نوین

واحد تحقیق و توسعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان متولی اصلی حوزه فناوری‌های نوین و پیشنهاد و پیاده‌سازی این فناوری‌های در پروژه‌های مجموعه گروه، اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه تامین‌کنندگان فناوری‌های نوین نموده است. به منظور حضور در این بانک اطلاعاتی یکپارچه می‌توانید مشخصات شرکت و محصولات خود را در بخش زیر تکمیل نموده و بعد از بررسی‌های لازم توسط بخش تحقیق و توسعه مجموعه، در بانک اطلاعات تامین‌کنندگان فناوری‌های نوین شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن قرار بگیرید.

لطفا کاتالوگ، گواهینامه‌های استاندارد و تاییدیه فنی محصولات از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سایر مشخصات و اسناد و مدارک مربوط به شرکت و محصولات را  برای بررسی دقیق‌تر در اختیار این مجموعه قرار دهید.

فرم تامین‌کننده فناوری نوین

فناوری نوین
*
در صورتی که محصولات شرکت دارای چند نام‌ تجاری است، بطور جداگانه ذکر شده و با ویرگول و یا خط فاصله جدا شوند. *
لطفا تلفن‌های تماس به همراه پیش‌شماره وارد شوند. *
*