کسب تقدیرنامه شرکت از سازمان UNDP و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

کسب تقدیرنامه شرکت از سازمان UNDP و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
باتوجه به طراحی و اجرای موفق خانه های کم انرژی در پروژه پایلوت EEEB ، شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ،موفق به دریافت تقدیرنامه از سازمان های UNDP، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و صندوق بین المللی GEF گردید.

این تقدیرنامه در مراسم اختتامیه پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست EEEB  مورخ 25/11/1400 و در محل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به شرکت تعلق گرفت و مدیر تحقیق توسعه گروه بعنوان نماینده و مدیرپروژه، گزارشی از وضعیت طراحی، مدلسازی انرژی و راهکارهای اجرایی در پانل تخصصی مربوطه ارایه نمود.

دراین جلسه که به منظور به پایان رسیدن پروژه EEEB  در کشور در سال جدید میلادی و ارایه گزارش و دستاوردهای حاصل برگزار گردید، دکترعلی  وطنی، مجری ملی پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست و مشاور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از پیشرفت پروژه، نتایج و همکاری تیمی رضایتمند بوده و ضمن دعوت از همه شرکتها و سازمانها، در جهت توسعه این پروژه ها ودر سطحی فراتر از استان تهران، زمینه را برای همکاری های آتی بیشتر با سازمان UNDP ایران مساعد و مطلوب براورد کردند.

شایان ذکر است پروژهEEEB با هدف ارتقا سطح بهره وری انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشور و با حمایت سازمانهای UNDP و صندوق تسهیلات جهانی GEF و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حدود 5 سال و در بیش از 500 پروژه اقدام نموده  و در سه مولفه اصلی و عملیاتی سیاستگذاری، اجرای پروژه های پایلوت و تحول بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست فعالیت داشته است و در مجموع موفق به کاهش 153 میلیون تن کاهش کربن گردیده است.

درپروژه پایولت شرکت نیز باتوجه به شرایط طرح و مقررات مبحث 19 جدید، کاهش سطح مصرف انرژی حداقل 40% براورد گردیده است. لازم به ذکر است یکی از دستاوردهای دیگر این پروژه و سایر پروژه های پایلوت EEEB،  درس آموخته ها و ارزیابی اثربخشی طرح ها و فناوری های نوین در صنایع بوده است که در این زمینه نیز شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن می تواند به عنوان توسعه گر در تامین مسکن اجتماعی سبز گام پیشرو باشد.۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۲۹
اشتراک در