پیاده‌سازی سامانه مدیریت دانش در گروه سرمایه‌گذاری مسکن

پیاده‌سازی سامانه مدیریت دانش در گروه سرمایه‌گذاری مسکن
مدیریت دانش در شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با چشم انداز راهبری و هدایت فرآیندهای مدیریت دانش در ابعاد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات پیاده سازی گردیده است.

پیاده سازی مدیریت دانش در گروه سرمایه گذاری مسکن با هدف جلوگیری از اتلاف سرمایه دانشی افراد که بخشی از مهمترین دارای های هر سازمانی محسوب می­شود ایجاد گردیده است. پیاده سازی مدیریت دانش شامل اهداف اصلی ذیل می باشد : 

·         ساماندهی دانش های تولید شده فنی و اجرایی

·         شناسایی فیلد های دانشی و اندازه گیری دانش تولید شده فنی و اجرایی

·         جاری سازی سؤالات دانشی فنی و اجرایی

·         استفاده از نخبگان و خبرگان سازمانی برای تبادل نظر و تولید دانش مورد نیاز در حیطه اجرایی

·         بهبود و مکانیزه کردن نظام پاداش دهی مالی و معنوی دانشی

·         اعطای دانش مناسب در زمان مناسب به فرد مناسب

·         جلوگیری از خرید دانش موجود و تکراری از داخل و خارج سازمان

·         عدم اتلاف سرمایه های دانشی با بازنشسته شدن و یا خروج کارکنان از کار

 به منظور پیاده سازی بهینه تفکر، فرهنگ و فرآیندهای مدیریت دانش استفاده از یک بستر دانشی به صورت هوشمند لازم بوده که با توجه به فاکتورهایی همچون 1- ارائه فرآیند ارزیابی دانش 2- مدیریت اسناد به صورت خودکار، 3- سرعت مناسب، تحلیل داده ها و گزارش گیری های لازم 4- امکان الویت بندی دانش­کاران جهت ارائه پاداش، و... سامانه مدیریت دانش پیاده سازی گردیده است که بستری برای ارائه خدمات زیر به صورت هوشمند می­باشد . 

 تا کنون در حوزه های مختلف از جمله تکنولوژی های ساخت ، موارد فنی و اجرایی ، مدیریت پروژه و HSE درس آموخته های ارزشمندی در گروه ایجاد گردیده است که بین همه افراد در تمامی شرکت ها و پروژه ها به اشتراک گذاشته شده است. به عنوان نمونه می­توان استفاده از تکنولوژی جت گروتینگ در بهینه سازی بستر خاک ، ایجاد ساختار و فرآیند استفاده از باسداکت در پروژه های گروه ، معرفی و راهکارهای صحیح اجرا و استفاده از تکنولوژی های ساخت در بخش های مختلف مانند دیوارها ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و.... اشاره کرد که از جمله مواردی هستند که حاصل تجربه مهندسین و خبرگان گروه سرمایه گذاری مسکن می­باشد که به صورت درس آموخته ثبت و به اشتراک گذاشته شده است تا بهینه سازی و مهندسی ارزش در تمامی پروژه ها ایجاد گردد و نتایج مثبت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان مانند1- بهینه سازی فعالیت ها با توجه به اشتراک گذاری دانش های افراد 2- کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه با کاهش دوباره کاری ها 3- جلوگیری از خرید دانش تکراری در پروژه ها 4- عدم اتلاف سرمایه های دانشی که دارای های ناملموس سازمان محسوب می­شوند  5- ساماندهی دانش های تولید شده در تمامی بخش ها و در تمامی فازهای پروژه با به اشتراک گذاری درس آموخته و دانش ها ضمنی افراد ایجاد گردد. 

۱۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۵:۴۶
اشتراک در